Uwzględniamy wszystkie ulgi ustawowe na bilety jednorazowe obowiązujące w komunikacji przyśpieszonej.

Wysokość poszczególnych ulg:
100% - straż graniczna (ochrona szlaków komunikacyjnych RP),
100% - poseł,
100% - senator,
100% - dziecko do lat 4 (pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia),

95% - przewodnik niewidomego,
95% - opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,
95% - opiekun inwalidy wojennego I grupy,

78% - dziecko do lat 4 (osobne miejsce),
78% - straż graniczna (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - celnik (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - policjant (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - żołnierz żandarmerii wojskowej (w czasie wykonywania czynności służbowych),
78% - dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem,
78% - opiekun dziecka niepełnosprawnego lub dotkniętego inwalidztwem,
78% - żołnierz służby niezawodowej,
78% - inwalida wojenny I grupa,

51% - niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji,

37% - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
37% - niewidomy,
37% - dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki szkolnej,
37% - inwalida wojenny (grupa inna niż I),
37% - kombatant,
37% - weteran inwalida.

Podróżujący uprawniony do ulgi musi posiadać stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia. Dokumenty są weryfikowane przez kierowcę autokaru.