Tak. Cena biletu uwzględnia wszystkie koszty i podatki związane z przewozem.