Drodzy Państwo,

informujemy, że od 26 stycznia 2021 roku Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać z 33% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na przejazdy na trasie Gorlice - Kraków - Gorlice!

Ważne! Ulga dotyczy honorowych dawców krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zaświadczenie musi zawierać:

1) datę wydania zaświadczenia;

2) imię i nazwisko dawcy krwi;

3) numer PESEL dawcy krwi;

4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia albo do 26 lipca 2021 roku jeżeli honorowy dawca krwi otrzymał zaświadczenie przed 26 stycznia 2021 roku.

 

Nowa ulga została wprowadzona na podstawie art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1777 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021,  poz. 159).